Skip to content
Projektist
Projektist

Miks inseneriks õppida?

Insenerid juhivad praeguseid ja tulevasi protsesse ja aitavad luua paremat tulevikku kasutades loovust ning probleemilahendusoskusi. Nii tegelevad insenerid näiteks küberturvalisusega, kosmosereiside võimaldamisega, säästliku energiakasutusega ehitiste ja toodete väljatöötamisega, jätkusuutlike viiside leidmisega toidu kasvatamiseks, kaubavedudeks ja reisimiseks jpm.

Aina enam kõneldakse STEAM-õppest, mis toetab insenerile omase mõtteviisi kujundamist. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) on loodus- ja täppisteaduste ning kunstide praktilise kallakuga lõimitud õpe, mis hõlmab sageli ka loovat tehnoloogia kasutust.[4] Varasemale mõistele STEM ehk loodus- ja täppisteadustele on lisandunud kunstide osa (Arts). Sellega rõhutatakse loovoskuste ja ka teiste valdkonnaüleste universaalsete kompetentside nagu näiteks probleemide lahendamise ja kriitilise mõtlemise arendamise tähtsust – need on 21. sajandil järjest olulisemad võtmeoskused. [5] 

Kiirelt arenevas innovaatilises ühiskonnas on juba praegu suur nõudlus inimeste järgi, kes suudavad näha suurt pilti ja mõtlevad raamidest välja – vajatakse INSENERE. Et süsteemid toimiksid, on oluline näha tervikut ning seejärel koondada meeskonnad, kes ennetavad probleeme ning suudavad pakkuda hästi toimivaid lahendusi. 

PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.