Skip to content
Projektist
Projektist

Rõivainsener

Rõiva- ja tekstiiliala inseneride hulka kuuluvad näiteks rõiva- ja tekstiilispetsialist, konstruktor, tehniline disainer, õmblustehnoloog ja konstruktor-modelleerija. Rõiva- ja tekstiilispetsialisti töö eesmärk on koostöös disainerite ja teiste sidusvaldkondade spetsialistidega tagada toodete ja tehnoloogiate koostoime, lisandväärtuse loomine ning ostutegevus. Samuti korraldab ta väljaõpet. Rõiva- ja tekstiilispetsialist spetsialiseerub konstrueerimisele, tootearendusele ja tootmisele või ostule ja müügile. Konstrueerimisele spetsialiseerunud rõiva- ja tekstiilispetsialist (konstruktor, tehniline disainer) töötab välja uute mudelite lõigete konstruktsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni. Tootearendusele ja tootmisele spetsialiseerunud rõiva- ja tekstiilispetsialist (tootearendus- või tootmistehnoloog) tegeleb tootearendusega või ohjab tootmisprotsessi. Tootmistehnoloog tõhustab tootmisprotsessi tööoperatsioonide standardiseerimise ja seadmepargi täiustamise kaudu. Sageli on tootearendus- ja tootmistehnoloog ettevõttes üks ja seesama inimene. Ostule ja müügile spetsialiseerunud rõiva- ja tekstiilispetsialist (ostujuht, müügijuht, ostu-müügijuht) ostab sisse tootmis- ja äritegevuseks vajalikke materjale- ja tooteid ning loob ettevõttele lisandväärtust toodete müügi kasvatamisega. [70]

Õmblustehnoloog töötab tekstiili-, rõiva- ja nahktoodete tootmisega või muus õmblemisega tegelevas ettevõttes. Tema põhitöö on tootmise efektiivne korraldamine, täpsemalt tootmise planeerimine, tootmisprotsesside kavandamine, tootmisprotsessi struktuuri planeerimine, tootmise efektiivsuse analüüs, sh töökorraldus ja tööuurimine. Ta hindab ka töötajate oskusi ja korraldab täiendõpet. Oluline on informatsiooni vahendamine struktuuriüksuste vahel. Õmblustehnoloog peab tundma tehnoloogilist protsessi, õmblustehnoloogiat, õmblusmaterjale, tootmisvahendeid, seadmeid ja masinaid. Samuti on tal vaja teada ja osata rakendada kvaliteedijuhtimise meetodeid ja põhimõtteid, tegevusvaldkonda reguleerivaid standardeid ja õigusakte. [71]

Konstruktor-modelleerija töötab rõiva- ja tekstiilitööstus- või individuaalõmbluse ettevõtetes. Tema peamine tööülesanne on konstrueerida lõiked ja lekaalid (püsiva kujuga šabloonid) vastavalt moejoonisele, tüüpmõõtude tabelile või kliendi mõõtudele, mille järgi lõigatakse ja õmmeldakse valmis toode. Konstruktor-modelleerija paljundab lekaale tehniliselt ning vajaduse korral töötab välja mudeli tehnilise kirjelduse. Ta peab oskama arvestada materjalide omaduste, töötlemistehnoloogia ja seadmete võimalustega. Konstruktor-modelleerija tunneb toote valmistamise protsessi tervikuna, valdab õmblemise tehnoloogiaid ning oskab kasutada töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Tema tööülesannete hulka kuulub ka toote valmistamise koordineerimine. Konstruktor-modelleerija töötab nii iseseisvalt kui ka töögrupi liikmena. [72]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.