Skip to content
Projektist
Projektist

Projektist

„Inseneeria puu“ on koostatud inseneri elukutse populariseerimiseks. Eesmärk on anda struktureeritud ülevaade inseneeria valdkonna erialadest, vahendada süsteemseid ametite ja ametialade kirjeldusi ning koondada asjakohast teabematerjali.

„Inseneeria puu“ koostas Eesti Teadusagentuuri tellimusel MTÜ Inseneeria Kool, koosseisus Anneli Ramjalg ja Kati Nõuakas, mõlemad Tallinna Tehnikakõrgkoolist.

Ametite ja ametialade kirjeldustes on lähtutud ekspertide koostatud Kutsekoja OSKA valdkondade uuringute terviktekstidest. OSKA analüüsib Eesti tööturul vajaminevate tööjõu- ja oskuste vajadust. Nende uuringute info on leitav ka haridusportaalist edu.ee, kust saab muu hulgas vaadata ka tööturu tuleviku prognoose ja vajaminevaid oskusi ametialade kaupa.

„Inseneeria puu“ ülesehitus lähtub SA Kutsekoda valdkondade jaotusest, kuivõrd tegemist on asutusega, mis väljastab inseneridele kutseid. 1. septembril 2008 jõustus uue kutseseadusega Eesti kaheksatasemeline kvalifikatsiooniraamistik EKR (vt video „Eesti kvalifikatsiooniraamistik“). Selle tasemete kirjeldused määravad haridussüsteemi õpitulemuste ja kutsete süsteemi kutsetasemete üldnõuete kirjeldused (vt kutsete tasemekirjeldused). Insenerikutse tasemeid on kolm: 6., 7. ja 8. tase.

Lisaks ametitele, millele on SA Kutsekoda väljastanud kutsestandardi, leiavad materjalis käsitlemist töökohad, kus on insenerina võimalik töötada, kuid millel puudub kutsestandard ja/või ei ole Eestis võimalik vastavat eriharidust veel omandada. Nende ametite kirjeldustes on mainitud aspektidele ka tähelepanu juhitud.

Sihtrühmad, kellele „Inseneeria puu“ on suunatud:

INSENEERIA PUU EI SAA KUNAGI VALMIS

„Inseneeria puu“ ei ole lõplikult valmis ülevaade, mis annab kõigile ja kõigele vastuse. Täiendame ja arendame seda pidevalt koostöös erialaliitude, ettevõtete ja  haridusasutustega.

Kui leiad, et mõni amet või ametiala on “Inseneeria puus” kajastamata või vajab toodud teave täiendamist, värskendust, anna sellest julgelt teada! Iga ametiala kirjelduse allservas on tagasiside kast, kuhu Sinu ettepanekud ja täiendused on väga oodatud!

Kontakt: inseneeria@etag.ee

Oleme tänulikud vanematele, õpetajatele ja suunanäitajatele, kes soovitavad õppijal enne karjäärivaliku tegemist ringi vaadata ja leida just sel hetkel noort kõnetav ja inspireeriv suund või amet. Mida rohkem enne valimist uurida ning lugeda erinevate valdkondade ja võimaluste kohta, seda teadlikumalt oskab noor karjääri sihte seada. Loodame väga, et „Inseneeria puu“ on valiku langetamisel abiks, kuid usaldada tasub eelkõige siiski elu ja iseennast.

PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.