Skip to content
Projektist
Projektist

Logistikajuht

Transpordi- ja logistikajuht töötab välja strateegiaid, analüüsib, planeerib, arendab süsteeme ja protsesse ning kliendi- ja partnervõrku, lisaks juhib meeskonda. Transpordi- ja logistikajuhtide hulka kuuluvad logistikajuht, tarneahelajuht ja hankejuht. Ka liikuvusinseneri võib teatud juhtudel arvata sellesse alajaotusesse, kuid kutsestandardite ja kutseandjate jaotusest lähtudes on teda käesolevas materjalis käsitletud eraldi. [79]

Logistikajuht tagab tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtte või avaliku sektori asutuse tõhususe ja klientide rahulolu kindlustava logistikasüsteemi toimimise. Logistikasüsteem võib hõlmata sisenevat, sise- ja väljuvat logistikat ning kaasnevaid juhtimis- ja tugiprotsesse. Logistikajuhi kompetentsi kuuluvad kauba- ja reisijateveo korraldamine, ladude majandamine, varude juhtimine, klienditeenindus ja logistikateenuste müük ning töötajate juhtimine ja juhendamine. Logistikajuht võib spetsialiseeruda nimetatud tööosadest ühele või kombineeritult mitmele neist. [80]

Transpordijuht keskendub oma igapäevatöö pigem kitsamale valdkonnale, kui logistikajuht ning tema enamasti korraldab transpordi, kaasates seejuures erinevaid transpordiliike ja vahendeid.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.