Skip to content
Projektist
Projektist

Teedeinsener

Teedevaldkonna insener tegutseb spetsialistina maanteede ja tänavate, rööbasteede muldkehade ning teega seotud rajatiste kavandamisel, projekteerimisel, rajamisel, laiendamisel, rekonstrueerimisel ja lammutamisel. Tema ülesanne on välja töötada teedeehituse tehnilisi lahendusi ja realiseerida projektlahendusi. [18]

Teede- ja sillaehituse eriala lõpetanuna on võimalus töötada teede- või sillaehitusprojektide planeerimisel ja projekteerimisel, teede- või sillaehituse juhtimisel kõige erinevamatel tasemetel alates meistrist ehitusobjektil kuni erinevate spetsialistideni: ehitusfirma juht, objekti-, projekti- või ehitusjuht; teede ja sildade korrashoiu spetsialist; ehitusjärelevalve spetsialist; teede- ja liikluse teadus- ja uurimislabori spetsialist; liiklusohutuse audiitor ja hindaja; transpordiametis, kohalikes omavalitsustes ja riigiettevõtetes teedeehituse tellija ülesandeid täitev spetsialist või projektijuht; auditeerija või ekspertiisi tegija; inseneride koolitaja või õppejõud. [19] Teedeehituse valdkonnas on peagi tulemas suuremad muudatused, nn targad teed, mille väljatöötamisel vajatakse innovatiivseid mõtlejaid ja teostajaid. Teede- ja hoonete ehitajad teevad tihedat koostööd ning vajavad omakorda logistikuid, kes aitavad ehitusmaterjalide ja seadmete vedu organiseerida. Kui tahad ehitada tõeliselt suuri ja silmapaistvaid asju Eestis või välismaal, siis tuleb omandada magistrikraad ja inseneri 7. taseme kutse. [18] [19]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.