Skip to content
Projektist
Projektist

Biomeditsiinitehnikainsener

Biomeditsiinitehnikainseneri töö eesmärk on bioloogiliste süsteemide uurimiseks, diagnostikaks ja raviks vajalike meditsiiniseadmete töökorras hoidmine ja arendamine rakendades nii inseneriteadust kui meditsiinifüüsikat. Tegutsetakse abivajajate tervise ja elukvaliteedi parandamise nimel. 

Biomeditsiinitehnikainsener on erialase kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialist või juht, kes töötab meditsiini ja bioloogiaga seotud inseneritegevuse valdkondades: tervishoiuasutustes ning projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis- ja müügiettevõtetes, koolitusasutustes, meditsiinitehnoloogiaga seotud standardite ja õigusaktide arendustiimides jm. [57] Biomeditsiinitehnika ehk biotehnika valdkonda kuuluvad näiteks ultraheliuuringute tulemuste esitamine, tehiselundite ja proteeside loomine. Biomeditsiinitehnika põhineb suures osas elektroonika ja infotehnoloogia seostamisel ja laialdasel kasutamisel. [58] Seega on biomeditsiinitehnikuna tegutsedes olulised huvi nii bioloogia, meditsiini kui ka tehnikateaduste vastu ning oskus rakendada tehnikateadmisi nende valdkondade arenguks. Näiteks on biomeditsiinitehnikas ühendatud geneetika, rakubioloogia, embrüoloogia ja mikrobioloogia teadmised. Seejuures põhinevad biotehnoloogia teadmised geenide, valkude, rakkude ja isegi tervete elusorganismidega manipuleerimisel. Biotehnoloogia abil otsitakse lahendusi probleemidele bioenergeetikas, materjaliteaduses, nanotehnoloogias, meditsiinis ja regeneratiivses meditsiinis. Biomeditsiinitehnik kasutab biotehnoloogilisi teadmisi muteerunud geenide, denatureerunud ja funktsiooni kaotanud valkude ja patoloogiliste kudede eristamiseks. [59]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.