Skip to content
Projektist
Projektist

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia inseneri (edaspidi IKT-insener) töö on info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võrkude (kaabelvõrkude ning nendel põhinevate lai- ja kohtvõrkude) ja süsteemide (sh taristu) kavandamine, kasutusele võtmine, haldamine ja ajakohastamine. IKT-inseneril on laialdased teadmised ja oskus juhtida IKT-süsteemide ja võrkude projekteerimist, väljaehitamist, analüüsida IKT-süsteemide toimepidevust, teha kindlaks muudatuste vajadused, algatada ja viia neid ellu. Ta valib optimaalse tehnilise lahenduse, lähtudes organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest ja piirangutest. IKT-insener tegutseb iseseisvalt ja meeskonnas, töötades välja IKT-võrkude ja süsteemide kasutusele võtmise ja haldamise protseduure ning koostades projektdokumentatsioone. Lisaks teeb ta riskianalüüsi IKT-süsteemide üleselt, analüüsides riskide koosmõju, kavandab ja rakendab meetmeid riskide maandamiseks. IKT-insener juhendab vanemspetsialistide ja spetsialistide tööd, lähtudes nende teadmistest ja oskustest. Sellel ametikohal on vaja süstemaatiliselt end erialaselt arendada ja kompetentsi süvendada. [40]

Teenuseinsener annab projektides tehnilist nõu ning tagab väljatöötatud teenuste töökindluse. Juhul kui kliendil tekib mõni keerulisem probleem, mida kõnekeskus ja tehnilise toe spetsialistid ei suuda ise lahenda, suunatakse teema teenuseinsenerile. Näiteks on vaja välja mõelda, kuidas peaks nutitelefoniabil saama tõkkepuud avada, tegeleb selle ülesandega teenuseinsener. Ta peab nuputama, kuidas on tehniliselt võimalik kliendile seda erilahendust pakkuda ehk just tellija vajadusest tekkinud soove kõige targemalt täita. [41]

Tehnilise toe spetsialist. Enamasti nõustab tehnilise toe spetsialist kliente, mistõttu peab tallisaks IT-teadmistele olema hea suhtlemisoskus ning ta peab taluma hästi pinget. Kindlasti tuleb sellel ametikohal kasuks võõrkeelte oskus. Tehnilise toe spetsialist haldab ja parandab riistvara ning tarkvara, vajaduse korral hooldab ka ettevõtte arvutiparki. Kui infosüsteemide töös tekib probleeme, aitab tehnilise toe spetsialist tõrke kiiresti kõrvaldada. Sellel positsioonil on väga oluline oskus vaadata infotehnoloogia vahendeid tavalise arvutikasutaja silmade läbi ning selgitada keerulisi süsteeme kasutajale lihtsal moel. Tehnilise toe spetsialisti ülesandeid täitvate positsioonide ametinimetusena on kasutusel ka arvutiteenuse ja paranduse tehnik, kasutajatoe tehnik, teenuse insener, arvutitugi, IT-tehnik, andmekeskuse tehnik. [42]

Klienditoe spetsialist loob kliendi rahulolu. Ta on oma tööd teinud hästi, kui taastatud on teenuse ja kliendi tööks vajalike IT-süsteemide kvaliteetne toimimine ning klient on saanud informatsiooni nii probleemi tekkimise põhjuste kui ka lahendamise kohta. Klienditoe spetsialisti töö kvaliteedimärk on rahulolev klient. [90] Tema ülesanne on pakkuda kliendile nii nõustamist kui ka abi IT-süsteemidega seotud küsimustes. Klienditoe spetsialist peab koguma infot lahendamist vajava probleemi kohta ning pakkuma kliendile võimalikult mugavat ning kiiret ja odavat lahendust. Seega on ka klienditoe spetsialist lõputu lahenduste otsija, kuid ameti teeb keeruliseks pidev inimestega suhtlemise vajadus.

CGI-efektide insener (CGI effects engineer) kasutab arvutiga loodud pilte eriefektide loomiseks filmides, teleprogrammides ja trükistes ning kiiresti arenevas virtuaalreaalsuse valdkonnas. CGI tuleneb sõnadest Computer Generated Imagery. Tegemist ei ole ametiga, mida vajatakse üksnes meelelahutuses, vaid sel on laialdaselt rakendust tootmises, meditsiinis, ehituses ja mujal valdkondades. [55] CGI-efektide inseneri ametit ei ole võimalik Eestis õppida, kuid ametiala pädevuse on võimalik omandada teiste IKT-valdkonna õppe osades. Sama kehtib ka animaatori (animator) ameti puhul. Sellel ametikohal töötaja loob arvukalt pilte, mida nimetatakse kaadriteks ja mis annavad kiire järjestuse kuvamisel liikumise illusiooni. Pildid võivad koosneda digitaalsetest või käsitsi joonistatud piltidest, mudelitest või nukkudest. Animaatorid võivad töötada erinevates valdkondades, nagu filmindus, televisioon, arvutimängude loomine, reklaamindus vms. [5]

Kaugseire spetsialist on loodusteaduse ja tehnoloogia kasutaja Maa loodus- ja tehiskeskkondade jälgimiseks eemal, näiteks kosmoses, lennuvahenditel või laevadel paiknevate mõõteseadmete abil. Sama metoodikaga uuritakse tänapäeval ka teisi meie päikesesüsteemi planeete ja ka eksoplaneete kaugemalgi. Kaugseire spetsialist osaleb sageli ka vastavate instrumentide ehitamisel ja neile ka kasutusmugava tarkvara loomisel. [43] Kaugseire spetsialistid töötavad ka taimkatte-, veekogude-, atmosfääri- ja radarkaugseirega. [44]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.