Skip to content
Projektist
Projektist

Raudteeinsener

Iga raudteeinseneri kutset omav isik on oma (all)eriala spetsialist ning võimeline nägema enda spetsialiseerumise osa raudteesüsteemis. Mida kõrgem on inseneri kutsetase, seda spetsiifilisemad on tema tööülesanded. Samuti tähendab kõrgem tase, et spetsialist on rohkem ennast täiendanud ning tal on töökogemust oma allerialal. Kuna raudtee valdkond on väga lai, on igal tasemel omakorda erinevad spetsialiseerumised, mis näitavad, millisel teemal ja allerialal konkreetne inimene on pädev. Raudteeinseneril on põhjalikud teadmised oma valdkonnast, tehniline taip ja huvi raudteetehnika vastu. Ta on vastutustundlik ja pädev kriitilisi valdkondlike otsuseid langetama, et tagada raudtee kui terviksüsteemi sujuv ja ohutu toimimine. [77]

Raudteeinseneride tulevik on kindlasti seotud suures joones Rail Balticuga, mille rajamine loob uusi arenguvõimalusi ning väljakutseid, mis panevad mõtlema sellele, kuidas olemasolevad raudteelahendused integreerida tulevikuvõimalustega. Raudtee on transpordilahendusena oluline nii Eestis kui ka kaubavahetuses Euroopaga. Pidevaid ülesandeid pakuvad raudteeinsenerile nii tehnilised arendused kui ka riigi ja Euroopa Liidu poliitilised valdkondlikud otsused. [78]

Raudteeinsenerid jagunevad kutsete järgi: raudtee liikluskorraldaja, raudtee turvanguseadmete insener, raudteeinsener. [77] Raudteeinseneri kutsed jagunevad mitmesse tasemesse, näiteks volitatud raudteeinsener ja diplomeeritud raudteeinsener.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

  • 77:

    Ojala, Rita, „Raudteeinseneri elukutse olemus“, intervjuu 22.02.2020.

  • 78:

    Kuusk, Martin, „Raudteeinseneri elukutse“, intervjuu 20.02.2020.

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.