Skip to content
Projektist
Projektist

Tehnoloogia, hooldus ja opereerimine

Kiirendioperaator (accelerator operator) on füüsik või insener, kes töötab osakeste kiirendiga. Kiirendi kasutab elektromagnetilisi välju laetud subatomaalsete osakeste liigutamiseks peaaegu valguskiirusel ja nende paigutamiseks täpselt määratud kiirtesse. Tahkete osakeste füüsikas kasutatakse suuri kiirendeid kokkupõrgeteks ja väiksemaid mitmetes erinevates rakendustes, sealhulgas nt vähi diagnoosimisel ja ravis.

Katastroofiabi spetsialist (disaster relief specialist) kasutab oma tehnilisi ja projektijuhtimise oskusi katastroofidest mõjutatud kogukondade abistamiseks. Näiteks kavandab seadmeid otsingu- ja päästetöödeks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamiseks pärast haiguspuhanguid ning elektri- ja teedevõrgu taastamiseks pärast üleujutust, maavärinat või orkaani.

Patendivolinik (patent attorney) kasutab oma teadusalaseid taustateadmisi uute tehnoloogiate mõistmiseks ja nende teistele selgitamiseks. Ta abistab kliente või tööandjaid nende innovatsiooni ja arengu tõhusal kaitsmisel ning nõustab teiste omandite patendiõiguste mõju küsimuses.

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.