Skip to content
Projektist
Projektist

Mehhatroonikainsener

Mehhatroonikainsener on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialist või juht, kes töötab kõrgtasemel automatiseeritud süsteemide, robottehnika ja tehniliste süsteemidega eri valdkondades (nt täppismehaanika, automaatika, aparaaditööstus, elektroonika, infotehnoloogia, optika ja mehaanika). Universaalse ettevalmistusega mehhatroonikainsener on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos elektroonika-, mehaanika-, IKT- ja teiste inseneride ning -spetsialistidega või vajaduse korral spetsialiseeruma kitsamas alavaldkonnas. Ta planeerib tegevust, uute meetodite kasutuselevõttu ning hindab lühi- ja pikaajalisi tagajärgi. Ta on suuteline täitma tööülesandeid keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning võtma vastutust meeskonnaliikmete töötulemuste eest. [63] 

Mehhatroonikainseneri amet on sünergia infotehnoloogiast, elektroonikast, optikast ja mehaanikasüsteemidest ning see on üks dünaamilisemaid tehnikasuundi maailmas. See hõlmab tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimaluste täiustamist uute infotehnoloogiliste vahenditega ning uutel põhimõtetel töötavate seadmete loomist. Samuti tehisintellekti ja uute andurite põhimõtete rakendamist ümbritseva keskkonna paremaks tajumiseks ning seadmete programmeeritava elektroonika abil juhtimiseks. Oluline oskus selles ametis on võime teha meeskonnatööd, jagada tehnilisi teadmisi ning planeerida tegevusi protsesside arendamisel.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.