Skip to content
Projektist
Projektist

Tööstusinsener

Tööstusinsener tegeleb tootearenduse, tootmistehnoloogia uuendamise, protsesside täiustamise, toodete kvaliteeditingimuste tagamise, tööprotsesside tõhustamise, seadmete hooldamise, tootmisliinide seadistamise, mudelprojekteerimise ja paljude muude ülesannetega. Tööstusinseneri amet on tootmisele ja tööstusettevõttele oluline, et tagada tõrgeteta tootmine. Ametikohale sobivad tehnikaalade (nt mehaanika, mehhatroonika, ehituse, automaatika jm) magistri kraadiga töötajad. Tööstusinseneri olulised erialaoskused on valdkonna nüüdisaegse tootearenduse, tootmistehnoloogiate ja -protsesside, äriprotsesside, toodete kvaliteedinõuete, tootmise tõhustamisepõhimõtete (nt LEAN), seadme remondi ja hooldamise, tootmisliinide ja robotite seadistamise, keskkonnakaitse ja tööohutuse põhimõtete tundmine; projekteerimistarkvaraga töötamine, sh mudelprojekteerimine; targa tellija kompetents – millised materjalid, seadmed, vahendid ja tarkvara konkreetseks lahenduseks sobib. Sõltuvalt spetsialiseerumisest on tähtis oskus tööstusseadmete ja -masinate detailide ja koostude jooniste koostamine, pressvormide ja rakiste konstrueerimine ja disainimine, hooldusplaanide ja kalibreerimismetoodika väljatöötamine jms. Olulised üldised oskused on analüüsivõime, planeerimisoskus, probleemide lahendamise oskus, projektijuhtimise oskus, suhtlemisoskus, meeskonna juhtimise oskus, strateegiline mõtlemine, valdkondlike IKT-lahenduste tundmine ja rakendamine ning võõrkeelte oskus. [68]
Tööstusinseneri erialaoskustest vajavad arendamist tootmise korraldamine, tootmiskulude juhtimine, tootmises kasutatavate materjalide efektiivne ja säästlik kasutamine; valdkondlike IKT-lahenduste tundmine ja rakendamine. Tähtsad üldised oskused on „suure pildi nägemise“ võime, projektijuhtimine, probleemide lahendamine, müügi- ja turustamisoskus (nii oma ideede kui kliendile tootemüümiseks ja turustamiseks, sh ekspordiks), oskus teadmisi ja kogemusi tootmisprotsessi arenduses rakendada, loovus, suhtlemisoskus, meeskonna juhtimise ja meeskonnatöö oskus; samuti võõrkeelte, eriti vene ja inglise keele oskus. [68]

Laserfüüsikainsener (laser physicist) kasutab oma teadmisi optikast (füüsika haru, mis käsitleb valguse käitumist ja omadusi) laserite uurimiseks ja tootmiseks mitmel eesmärgil, näiteks puurimiseks, lõikamiseks, kirurgiaks, vöötkoodide lugemiseks ning CD-de salvestamiseks ja mängimiseks.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.