Skip to content
Projektist
Projektist

Andmeanalüütik

Andmeanalüütik aitab ennetada kõhutundel põhinevaid otsuseid. Tema tööülesanded hõlmavad nii iseseisvat tööd andmete kogumisel ja analüüsimisel kui ka suhtlust kolleegidega ning koosolekutel osalemist. Andmeanalüütiku töö võimaldab saadud info põhjal teha nii järeldusi kui ka teatavas ulatuses ennustusi. Mõlemad aitavad kaasa firmasiseste otsuste langetamisel, kliendibaasi kasvatamisel ning hoidmisel. [48]

Andmeanalüüsil põhinev töö on perspektiivikas, millega võib igal pool rakendust leida: suurtes jaekaubanduskettides, tervise valdkonnas, kindlustuses, panganduses jne. Ehkki räägitakse, et arvutid võtavad inimeste töö üle, pole analüütikutel põhjust karta, sest nende tööd ei ole võimalik üle võtta – inimene peab jääma tõlgendama analüüsi tulemusi. [49] Andmeanalüütikuid nimetatakse ka kliendibaasi analüütikuteks, aruandluse spetsialistideks, statistikuteks, andmebaasi analüütikuteks, põhiandmete halduriteks, andmebaasi halduriteks, andmebaasi spetsialistideks, andmeaida analüütikuteks, andmeaida arendajateks ja ärianalüüsi spetsialistideks, sõltuvalt ettevõttesisesest korraldusest võib andmeanalüütiku ülesandeid täita kaugtöö vormis, see muudaks võimalikuks ametikohal tegutseda ka nt liikumispuudega inimesel.
Peamised andmeanalüütiku tööülesanded on [48]:

  • Andmete hankimine ja süstematiseerimine.
  • Andmete mudeldamine ja tegelemine andmekaevega.
  • Aktiivne töö andmebaaside ja -aitadega.
  • Andmete analüüsimine ja nende põhjal järelduste tegemine.
  • Andmete põhjal saadud info mõtestamine ja sõnastamine.
  • Andmete õigsuse ja kättesaadavuse eest vastutamine.
  • Andmeanalüüsi põhjal raportite ja ülevaadete koostamine.
  • Töö tulemuste kohta selgituste andmine, sh nende esitlemine ettevõtte töötajatele, meeskonnajuhtidele ja äriotsuste langetajatele.
  • Rutiinsete tegevuste automatiseerimine tööprotsesside hõlbustamiseks.

Suurandmete spetsialist (big data specialist) tegeleb andmekogumitega, mis on traditsioonilise andmetöötluse rakendustarkvara jaoks liiga suured ja keerulised. Terminit „suurandmed“ kasutatakse ka viitamisel teadlaste, ettevõtjate, tervishoiutöötajate ja valitsuse korraldatud täpsemale andmeanalüüsile, et teha kindlaks ärisuunad, ennetada haigusi, võidelda kuritegevuse vastu ja nii edasi. [5]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.