Skip to content
Projektist
Projektist

Andmebaasi ja süsteemiadministraatorid

Andmebaasi administraatori ülesanne on luua andmebaase ja hoida neid töökorras. Andmebaasi administreerimine tähendab andmete arendamist, struktureerimist, haldamist ja administreerimist sellisel kujul, et vajalikud andmeid oleksid kasutajatele võimalikult kergesti kättesaadavad ja ligipääsetavad. Andmete hulk on sageli väga suur ja üks masin peab olema väga võimas, et kõikidele päringutele vastata. Samuti oleks sellisel juhul kogu riskivastutus ühel masinal. Probleemse olukorra vältimiseks jagatakse andmed eri masinate vahel. Näiteks on Skype’i kasutajate nimed enam kui 30 andmebaasis ja kahes andmekeskuses Dublinis ja Luxembourgis. Nii on ühe andmebaasi rivist välja langemisel häiritud 1/30 kasutajatest ja olukorra kiireks lahendamiseks saab päringud suunata teise andmekeskusesse. Seejärel on aega juba rahulikumalt tegeleda põhjuste otsimisega, miks masin rivist välja langes. Andmebaasi administraatori funktsionaalsusega positsioonide ametinimetusena on kasutusel ka andmebaaside vanemadministraator, andmebaasijuht, juhtiv administraator, andmebaaside juhtiv ekspert, andmebaaside administreerimise juht, peaadministraator, DevOps-insener. Andmebaasi administraatori ametikohalt on võimalik edasi liikuda sellistele positsioonidele nagu andmebaaside arendaja, andmebaasijuht, süsteemiadministraator, tarkvaraarendaja, IT-arhitekt, ettevõtja. [50]

Süsteemiadministraator tagab arvutisüsteemide töökindluse ja kasutatavuse. Tema töö koosneb nii iseseisvast kui ka meeskonnatööst, suhelda tuleb klientide ja meeskonnaliikmetega, osaleda koosolekutel ning käia vajaduse korral ka objektil. Näiteks uue süsteemi loomisel koostatakse protsessi plaan, tellitakse vajaminev riistvara, tarnitakse see kliendi juurde kohale, pannakse riistvara püsti ning viiakse süsteem tarkvaraliselt töökorda, et see ühilduks ning oleks hallatav. Taolise protsessi elluviimine kuulub süsteemiadministraatori kompetentsi. Sellel ametikohal on töö mitmekesine, kuivõrd kasutusel olevad tehnoloogiad arenevad pidevalt. Ametikohal saab tegutseda ka puudega inimene, kui ettevõttes on selleks tingimused loodud. [51]

Võrguspetsialist. Selleks, et saaksime omavahel sidevahendite (ja ka nutiseadmete) abil mugavalt suhelda, on vaja, et erinevad seadmed omavahel võrgu kaudu ühilduvad. Võrguspetsialist vastutab ühilduvuse toimimise eest ning jälgib ja arendab võrguteenuseid. Selle positsiooni ametinimetustena on kasutusel ka võrguteenuste spetsialist, võrgutugi, võrguadministraator, sidevõrgu spetsialist, mobiilisidevõrgu spetsialist, võrguinsener. [43]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.