Skip to content
Projektist
Projektist

IT-juht

IT-juht töötab välja ja viib ellu organisatsiooni tegevust ning eesmärke toetavat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) strateegiat. Selle saavutamiseks juhib ta konkurentsivõimet tagavate ja toetavate IKT-lahenduste loomist, juurutamist ja haldamist pidevalt muutuvas suure konkurentsiga keskkonnas. Ta vastutab organisatsiooni IKT-strateegia ja äristrateegia kooskõla, IKT-eelarve koostamise ja järgimise, ressursi efektiivse kasutamise, infosüsteemi talitluspidevuse, informatsiooni terviklikkuse, ajakohasuse ja turbe eest. IT-juht on oma valdkonna eestvedaja, ta juhib organisatsiooni IKT-meeskonda ja on tihedas koostöös organisatsiooni juhtkonnaga. Ta töötab kiiresti arenevas tegevusvaldkonnas, suhtleb tihedalt organisatsiooni sise- ja välispartneritega, toetamaks organisatsiooni jätkusuutlikku arengut. [33] Seetõttu on IT-juhi puhul lisaks infotehnoloogia tundmisele olulised ka meeskonnatöö- ja majandusteadmised. Juhtidelt enamasti eeldatakse, et neil on majandusharidus ja -taust, kuid IT-juhi (samuti ka nt IT-arendusjuhi) nagu teiste inseneeria valdkonna juhtide puhul on äärmiselt olulised erialateadmised. Selleks, et hoida toimimas niivõrd spetsiifilise valdkonna meeskonda, on vajalik, et juht oleks osa meeskonnast ja võimeline jagama oma teadmisi.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.