Skip to content
Projektist
Projektist

Geodeesiainsener

Geomaatika on tavaliselt tehnikateaduste hulka arvatav valdkond, mis hõlmab peale geodeesia, maamõõtmise ja kartograafia ka kinnisvara ning maaressursside planeerimist, hindamist, korraldust ja geoinformaatikat. Geoinformaatika hõlmab ruumiandmete haldamist, analüüsi ja ruuminähtuste modelleerimist. Rakendusgeodeesia käsitleb ehitiste (kõik hooned, teed ja rajatised) rajamisel tehtavaid geodeetilisi töid alates maa-alade topograafilisest mõõdistamisest ning lõpetades ehitistel täppisasukohtade väljamärkimise- ja kontrollmõõdistamistega. [19] Mõõtmismeetoditena kasutatakse põhiliselt elektrontahhümeetriat, satelliitmõõdistamist, nivelleerimist ja laserskaneerimist.

Geodeesiainsener töötab mõõtetehnoloogiaga ning teab, mida teha olukorras, kui GPS meid aidata ei suuda (näiteks metsas ning linnadžunglites). Geodeedi peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, planeeringu- ja projekteerimisaladel: esmalt mõõdistustööd objektil ning seejärel saadud andmete töötlemine, analüüsimine, tõlgendamine ja vormistamine. Samuti on vajalikud teadmised geoinformaatika, satelliittehnoloogia ja geograafiliste infosüsteemidega (GIS) seotud ülesannete lahendamiseks. Nii on võimalik olla abiks hoopis teiste eluvaldkondade ülesannete lahendamisel, nagu kliimamuutuste uurimine, Maa masside liikumine, maavärinate ennustamine, üleujutusohuga maa-alade kindlaksmääramine jne. [19]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.