Skip to content
Projektist
Projektist

Valdkonna kirjeldus

Energeetika, mäe- ja keemiatööstus on riigile strateegiliselt olulised valdkonnad, millel on pikad traditsioonid ning aastakümnetepikkune kogemuspagas, millele tuginedes rajatakse tulevikuteed. Nii ootavad muude teemade hulgas uurimist ka näiteks tulevikumaavarad, milles sisaldub tehnoloogia arengu jaoks üliolulisi metalle. Samuti vajab kohalik ehitussektor ehitusmaterjalide toormeid. Alanud on Rail Balticu ettevalmistustööd ning eeluuringud tehakse võimalikul Tallinna-Helsingi tunneli trassil. Pikkade traditsioonidega Eesti põlevkivitööstus on tegemas pööret toormete suurema väärindamise poole.

Uusi mäenduse ja geoloogia spetsialiste vajavad nii Eesti mäendus, projekteerimis- ja ehitusettevõtted, omavalitsused kui ka riiklik geoloogiateenistus. Ka maailma tööjõuturul on maapõuespetsialistide oskused hinnatud, tagades kõikjal konkurentsivõimelise palga. [20]

Energeetika-, keemia- ja mäeinseneride põhioskused on oma eriala tehniliste seadmete, tehnoloogiate ja süsteemide tundmine, kasutamine ning oskus juhtida nende funktsioneerimist ja remonti. Ilma energeetikata ei ole võimalik ka teistel inseneridel oma valdkonda arendada ja seetõttu on tegemist ametialadega, mis on kindlasti tugevalt põimitud ka teiste valdkondade arenguga.

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.