Skip to content
Projektist
Projektist

Elektroonika- ja süsteemiinsener

Infotehnoloogilised süsteemid on iga ettevõtte „südameks“, mille töövõime mõjutab kogu ettevõtte toimimist. Neid süsteeme on vaja juhtida ning ettevõtte ellujäämise eeldus on paljuski nende täpne ja selge töötamine. Seetõttu on IT-süsteemide administraatori töö väga vastutusrikas, kuna mõjutab otseselt organisatsiooni infotehnoloogilist vereringet. Tööülesanded sõltuvad suuresti sellest, milliseid spetsiifilisi teenuseid ettevõte või organisatsioon vajab. Vastava õppe läbinu on võimeline töötama nii ühe kitsa valdkonna administraatorina (rakendus- ja võrgusüsteemid, andmebaasid, Linuxi või Windowsi operatsioonisüsteem, andmebaasid, andmemassiivid) kui ka laiemalt IT-spetsialistina, kelle ülesanded vahelduvad vastavalt ettevõtte vajadusele. [31]

Elektroonika- ja süsteemiinseneri peamised ülesanded on uute süsteemide, toodete ja protsesside väljatöötamine, olemasolevate täiustamine, tootmise tehnoloogiline korraldus, hooldusplaanide ja kalibreerimismetoodika väljatöötamine, seadistamine, mittevastavuste tuvastamine ning kõrvaldamine. Insener vastutab enda ja teiste, arendatud toote või protsessi ohutuse eest töökeskkonnas ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Tema töö on seotud erinevate valdkondadega, nagu elektroonika, arvuti- ja süsteemitehnika, automaatika, tarkvara, side, ajamid, sensoorika ja täiturid, mõõtetehnika, testimine ja diagnostika. Tootmisinsener kavandab ja juhib tootmisprotsessi, tunneb komponentide toimimise füüsikalisi aluseid, tehnoloogilisi toimimispiiranguid ning süsteemi turvalisuse nõudeid ja selle tagamise meetodeid. Ta planeerib oma tööd, lähtudes organisatsiooni üldisest äristrateegiast. [30]

Elektroonikatehniku amet on perspektiivikas – ükskõik, mis aeg ka ei oleks. Elektroonikaseadmed muutuvad ajaga üha keerulisemaks ja tööd nendega jagub. Automaatjaamad võivad küll teha ise teste, koostada tabeleid ja graafikuid, kuid nendest arusaamiseks on vaja inimest, kes neid analüüsib ja lahti mõtestab. [32] Elektroonikatehnik töötab tehnikaseadmetega, analüüsib kogutud andmeid ja leiab tehnilised lahendused elektroonika töö- ja kasutajakindlamaks muutmiseks. Tema tööülesannete hulka kuulub ka andmete analüüsimine, et neile tuginedes luua uusi lahendusi või parendada vanade süsteemide toimimist.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.