Skip to content
Projektist
Projektist

Lennundusinsener

Tehnikavaldkonna alajaotusest “Lennundusinsener” leiate lennundusinseneri elukutsete tehnilise poole kirjelduse. Samas on ametiala oluline ka logistikavaldkonnas. Logistikavaldkonnas on tähtis, et kaubad ja inimesed jõuaksid võimalikult kiiresti ühest punktist teise, siinkohal tuleb appi lennundusinsener.

Tehnikavaldkonna jaotuses toodud lennundustehnika õppekava all on lennunduse jaoks kaks väga olulist eriala: side- ja navigatsioonisüsteemid ning õhusõiduki ehitus ja hooldus. Nüüdisaegne lennundus eeldab spetsiifiliste side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide täpset ja tõrgeteta koostööd, et tagada lennuohutus. Sidesüsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid vajaliku info vahetamiseks, navigatsioonisüsteemide abil leiavad piloodid õige tee sihtpunkti ning seiresüsteemidega jälgitakse õhusõidukite paiknemist õhuruumis. Side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialist on insener, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama erinevaid side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme. [84] Lennunduse valdkonna inseneridel peab olema hea tehniline taip, meeskonnatöö oskus, süsteemne mõtlemine, analüüsivõime ning kõrgendatud vastutus- ja otsustusvõime. Kuna süsteemid muutuvad üha enam arvutipõhiseks, siis on ka aina olulisemad ka IT-teadmised.

Antud ametiala spetsialistid leiavad rakendust tsiviillennunduses, õhujõududes ning paljudes teistes ettevõtetes, kus tegeletakse side ja infotehnoloogiaga või valmistatakse vastavat aparatuuri. Tööandjateks võivad olla nii erasektori kui ka riigiasutused (näiteks Eesti Õhuvägi, AS Tallinna Lennujaam, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Eesti Lennuakadeemia, Lennuamet jt).

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

  • 84:

    Eesti Lennuakadeemia, „Side- ja navigatsioonisüsteemid“.

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.