Skip to content
Projektist
Projektist

Mäeinsener

Geoloogia, mis uurib maapõue ehitust, selle omadusi ja ressursside paiknemist, on üks rakenduslikumaid loodusteadusi. Mäendus on aga kõige looduskesksem insenerieriala, mis leiab parimad lahendused ja tehnoloogiad, et teha maapõueressursid ühiskonnale kättesaadavaks. Mõlema valdkonna juurde kuuluvad tipptasemel teadus ja innovatsioon. Selles valdkonnas kohtuvad insenerimõte, tehnoloogia ning loodusteadused. [9]

Mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ning töötlemine, hoides olemasolevaid tehnoloogiaid, jagades ressursse ning vastutades nii enda kui ka teiste tööülesannete täitmise eest. [21] Mäeinsenerid on maapõueinsener ja ka geotehnoloog, kes korraldab või juhib kaevandatava maardla uuringut, maavara kaevandamist ja rikastamist, lõhketööd, allmaaehitust ning markšeideritööd (=mäemõõdistamist) nii ava- kui ka allmaakaevanduses. Samuti projekteerib ja juhib mäeinsener tööd mäenduse- ning rakendusgeoloogia inseneribüroodes. [20] Mäeinseneri enam levinud ametinimetused (töökohad) on mäemeister, mäetööde juht, markšeider (=mäemõõdistaja, -mõõtja), jaoskonna (töökonna, karjääri) juhataja, projektiinsener, mäe-, lõhke-, puurimis- jmt töö juht, mäeettevõtte või projekti peainsener, peatehnoloog, geoloogiainsener. [20]

Geoloogiainsener on tehnilise haridusega rakendusgeoloog. Rakendusgeoloogia on inseneriteadus, samal ajal kui geoloogia kuulub loodusteaduste alla. Geoloogiainsener kasutab geoloogilisi meetodeid praktiliste probleemide lahendamisel. Rakendusgeoloogia tuntumad harud on ehitusgeoloogia, hüdrogeoloogia ja maavarade geoloogia. [20]

Keskkonnatehnoloogide poole võib pöörduda kõikide probleemidega, mis puudutavad meie igapäevaelus olulisi keskkondi – vett, õhku või pinnast. Keemia, keskkond ja tehnoloogia on selles erialas sümbioosis ning keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia kava läbinu võib osavalt arendada puhastustehnoloogiat, kuid vastavalt isiklikele eelistustele tegeleda ka seadusandlusega erinevates keskkonnaametites või hoopiski vastutada spetsialistina tootmisettevõtete või laborite töö eest.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.