Skip to content
Projektist
Projektist

Lennundusinsener

Lennundusinsener tagab lennutranspordi ohutu, sujuva, keskkonnasäästliku ja efektiivse toimimise. Ta on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialist või juht, kes töötab lennundusega seotud projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis-, ja müügiettevõtetes ja -asutustes. Lennundusinsener teeb koostööd IT-, mehaanika- ja elektroonikaspetsialistidega. Selles ametis on vaja süsteemset mõtlemist, analüüsivõimet, iseseisvust, suurt vastutus- ja otsustusvõimet, kohanemisvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust ning tulemusele orienteeritust. [73]

Lennundusvaldkond kasvab ja areneb just lennundustehnika innovatsiooni baasil. Lennundusinseneri õppes omandatakse teadmisi kõige kohta, mis õhusõiduki tehnilist poolt puudutab. Õpitakse tundma näiteks juhtimis- ning pardasüsteeme, mootoreid, pilotaaži- ja navigatsiooniaparatuuri ja nende kontrollimist ning hooldamist. Lennundustehnikat õppides on võimalik omandada kolm spetsialiseerumist ja elukutset: tehnik-avioonik, lennukitehnik ja helikopteritehnik. Lennundusinseneriks õppides on hiljem võimalik liikuda ka autotööstusesse ja raudteetehnika valdkonda. [74] Peamised lennundusinseneride ametid on sideinsener, navigatsiooniinsener, valveinsener, hooldeinsener, arendusinsener, tehnikadirektor, infotehnoloogiainsener. [73]

Lennusimulaatori tehnikud (flight simulator technic) hooldavad ja parandavad lennusimulaatoreid, mis loovad kunstliku lennukogemuse pilootide koolitamiseks ja õhusõidukite kavandamiseks. Lennusimulaatori tehniku amet ei ole Eestis veel levinud ning seda eriala õppida praegu ei saa, kuid kuna lennusimulaatorite areng on valdkonna jaoks oluline, on tegemist tulevikuametiga.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.