Skip to content
Projektist
Projektist

Veebidisainer

Edukas veebidisainer oskab kujundada internetilehekülgi, mis on visuaalselt selged, mugavad kasutada ja suunavad kasutaja tähelepanu olulisele infole. Veebi visuaal peab olema loogilise ülesehitusega. Enne nähtava ehk visuaalse poole loomist teeb disainer ajurünnakuid arendajatega, et aru saada, mida ja milleks soovitakse ning kellele mil moel plaanitu peaks mõjuma. Esimesed internetilehe kujunduse visandid sünnivad peamiselt paberi ja pliiatsi abil. Lisaväärtusena võib veebidisainer pakkuda kliendile nii tootedisaini kui ka kaubamärke ja firmasümboleid hõlmavaid kujundusideid ja -lahendusi. Veebidisaineri töö nõuab suhtlemist, kuid mitte tingimata pidevat näost näkku kohtumist, mistõttu ei pruugi töökeskkond olla piiratud vaid kontoriga, vaid tegutseda saab hõlpsasti nii kodus kui ka näiteks välisriigis viibides. Veebidisainerid leiavad tööd erinevates ettevõtetes, nt reklaami- ja disainiagentuurides, IT-firmades jm. [52] Veebidisaineri ülesandeid täitvaid ametikohti nimetatakse ettevõtetes mitmeti ning ametinimetustena on kasutusel ka näiteks veebi sisujuht, veebiarendaja, veebiadministraator jms. [53] Kuna enamasti on tegemist istuva tööga, sobib veebidisaineri ametikoht hästi ka liikumispuudega inimestele.

Veebidisaineri peamised tööülesanded on [46]:

  • Selgitada kliendi/tellija vajadused loodavale tootele/kodulehele.
  • Luua prototüüpe ja pakkuda kliendile/tellijale välja erinevaid kujunduslikke ideid ning aidata neid praktiliselt ellu viia.
  • Muuta arvuti ja inimese vaheline suhtlus sujuvamaks ja info lihtsasti kasutatavaks ja leitavaks.
  • Osata visuaalsete vahendite kaudu edastada sõnumeid ja ideid, mis vastavad nii tellijate kui ka kasutajate ootustele.
  • Teha koostööd multimeedia spetsialistide, tarkvaraarendajatega jt parimate lahenduste väljatöötamiseks.
  • Testida väljapakutud ja loodud lahendusi ning võimaluse korral neid täiendada. Samuti pakkuda välja uusi ideid.

Arvutimängude disainer (games designer) töötab tavaliselt meeskonna koosseisus, kavandab ja loob mängude kujunduse ja elemendid, sealhulgas keskkonna, struktuuri, reeglid, loo ja tegelased. Ta kasutab modelleerimis- ja animatsioonitarkvara ning loob mängu toimimiseks vajaliku arvutikoodi. [5]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.