Skip to content
Projektist
Projektist

Keskkond

Kliimainsener (climate engineer) töötab selle nimel, et vähendada globaalse soojenemise negatiivset mõju Maa kliimale. Ta otsib viise, kuidas kasvuhoonegaase vähendada ja päikesekiirgust juhtida. Kliima muutumise teemad on tänapäeval leidnud laialdast kõlapinda ning pidevalt püütakse leida lahendusi kliima soojenemise probleemile. Kliimainsener on see, kes aitab neid lahendusi luua ja ellu rakendada.

Mürakonsultant (noise consultant) on akustika ja vibratsiooni spetsialist, kes nõustab paljusid sektoreid, nagu lennujaamad, ehitus, koolid ja keskkond. Nende töö on seotud eelkõige nende valdkondadega, kus tekib müra, mis võib olla inimestele kahjulik.

Jätkusuutliku energia füüsik (sustainable energy physicist) arendab taastuvenergiat sellistest looduslikest allikatest nagu päikesevalgus, tuul, vihm, looded, lained ja maapõuekuumus. Ta võib spetsialiseeruda ka tuumaenergiale, mida liigitatakse säästvaks energiaks.

Energiasäästuinsener (energy conservation engineer) seisab hea projektide energiakulude vähendamise eest, suurendab hoonete ning elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide energiatõhusust.

Geoohutusspetsialist  (geohazard specialist) on ekspert ohtlike geoloogiliste ja keskkonnatingimuste küsimuses alates maalihetest ja kivimitest kuni suurte katastroofideni, nagu maavärinad, vulkaanipursked ja tsunamid, välja.

Atmosfäärikeemik (atmospheric chemist) kasutab uuringuteks andmeid ja teavet keskkonnakeemiast, füüsikast, meteoroloogiast, arvutimudelitest, okeanograafiast, geoloogiast, vulkanoloogiast ja teistest valdkondadest. See amet hõlmab maapinnal ja õhus asuvate uurimisjaamade, satelliitide ja radarite kogutud meteoroloogiliste andmete tõlgendamist, et koostada aruandeid ja prognoose avalikuks ja muuks otstarbeks.

Keskkonnatehnoloogide poole võib pöörduda kõikide probleemidega, mis puudutavad meie igapäevaelus olulisi keskkondi – vett, õhku või pinnast. Keemia, keskkond ja tehnoloogia on selles erialas sümbioosis ning keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia kava läbinu võib osavalt arendada puhastustehnoloogiat, kuid vastavalt isiklikele eelistustele tegeleda ka seadusandlusega erinevates keskkonnaametites või hoopiski vastutada spetsialistina tootmisettevõtete või laborite töö eest.

Ametit saad omandada

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.