Skip to content
Projektist
Projektist

Tootearendusinsenerid ja materjaliteadlased

Tootearendusinsener loob uusi lahendusi toodete täiustamiseks ning ümber disainimiseks, hindab kasutatavate materjalide vajadust ning leiab sobivaimad uued materjalid toodete omaduste parendamiseks. Tootearendusinseneril on tavaliselt tehnikavaldkonna (sh tootearenduse, mehaanika, mehhatroonika, automaatika jm) magistrikraad ja ta tunneb oma spetsialiseerumisvaldkonna tootearenduse põhimõtteid, IKT-lahendusi, tootmisjuhtimise- ja tootmise tõhustamise põhimõtteid, ettevõtte ressursse ning oskab eelnimetatut efektiivselt ja säästlikult kasutada/rakendada. Sellel ametil töötamiseks on vajalikud üldised oskused, nagu projektijuhtimine, probleemide lahendamine, müümine ja turustamine (nii oma ideede kui kliendile toote müümiseks ja turustamiseks, sh ekspordiks); oskus oma teadmisi praktilisse tootearendusse rakendada, loovus, algatusvõime, suhtlemisoskus, meeskonna juhtimise ja meeskonnatöö oskus; samuti võõrkeelte, eriti vene ja inglise keele oskus. [68]

Toodete arendamisel tehakse tihedat koostööd materjaliteadlastega. Materjaliteadlase (materjalikeemiku) töö on arendada uusi materjale ja tehnoloogiaid, kuna mitmed teoreetiliselt väljatöötatud rakendused takerduvad sobiva materjali puudumise taha. Materjaliteadlased ja -keemikud uurivad aineid aatomi- ja molekulaartasandil, otsides viise, kuidas erinevad ained üksteisega reageerivad. Materjaliteaduse füüsikaharule spetsialiseerujad uurivad, kuidas aine käitub molekulaar- ja aatomitasandil ja kuidas defektstruktuur mõjutab aine omadusi. Füüsikalised uuringud toovad selgust nii ainete kristallstruktuuri kui ka optiliste ja elektriliste omaduste kujunemisest. Uuringute põhjal luuakse uusi füüsikalisi teooriaid.

Metallurg (metallurgist) on sisuliselt materjaliteadlane, kes töötab metallidega. Sageli töötab ta koostöös inseneride, teadlaste ja äriprofessionaalidega, et toota tooteid ja uusi materjale ning arendada uuenduslikke lahendusi. [5] Metallurg aitab tootmises leida ja kasutada metalle võimalikult efektiivselt ning luua neist tooteid või tootmisseadmete osi.

Nanotehnoloog (nanotechnologist) on teadlane või insener, kes töötab nii orgaaniliste kui ka anorgaaniliste materjalidega, mis on väiksemad kui 100 nanomeetrit aatomi- või molekuliskaalal. Ta töötab välja uusi materjale ja seadmeid, samuti ravimeid ja diagnostikavahendeid. Nanotehnoloogia hõlmab muu hulgas füüsikat, keemiat, bioloogiat, inseneri- ja arvutiteadusi.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.