Skip to content
Projektist
Projektist

Küberturbespetsialist

IT-oskused annavad võimaluse saada küberturbespetsialistiks ning kui oled huvitatud muu hulgas sellest, kuidas asju katki teha, siis tasub õppida küberturvet. [45] Küberturbespetsialisti ülesanded on tagada digitaalsete süsteemide turvalisus ning seda mitmel tasandil: ettevõtte, organisatsiooni või ka riigi ja/või julgeoleku tasandil. Kübermaailmas töötamine eeldab oskust näha nii suurt pilti kui ka märgata väikeseid (ja sageli väga tähtsaid) detaile. Ülesanded ja probleemid on muutliku iseloomuga ning seetõttu tuleb kasuks hea kohanemis- ja analüüsivõime. Kuivõrd rünnakud ei hüüa tulles, on vajalik kiire reageerimisvõime, keskmisest suurem pingetaluvus ja enesekehtestamise oskus. Tähtis on ka suutlikkus teha koostööd, sest sageli lahendavad ühte probleemi mitu spetsialisti korraga. Kuna valdkond areneb äärmiselt kiiresti, eeldab selles edukalt töötamine pidevat enesetäiendamist ja avatust uutele lahendustele. Kõrgelt hinnatud on oskus mõelda n-ö raamidest väljapoole, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja teistsuguste nurkade alt. [46]

Infoturbespetsialist on insener, kelle ülesanne on tagada info turvalisus ehk asutusele usaldatud informatsiooni ja andmete kaitse. Info kaitsmiseks on väga palju reegleid. Infoturbejuhi töö on tagada, et neid järgides jõuaksid kõik andmed kasutajatele kiiresti ja mugavalt kohale. Infoturbejuht hindab asutuse tegevuse turvalisust ja võimalikke riske. Ta jälgib logisid, otsib neist kõrvalekaldeid, hindab olukorda, nõustab ja koolitab kasutajaid, jälgib turvameetmeid uute lahenduste väljatöötamisel ning rakendab nõutud standardeid. [47]

Sertifitseeritud eetiline häkker (certified ethical hacker) on spetsialist, kes mõistab ja teab, kuidas tuvastada süsteemide nõrku kohti, kasutades samu teadmisi ja tööriistu nagu pahatahtlik häkker. Sertifitseeritud eetiline häkker teeb seda seaduslikul ja õigustatud viisil sihtsüsteemi turvalisuse hindamiseks. [5] Seda ametit ei ole veel võimalik Eestis õppida.

Üks vähelevinud ameteid on sissetungianalüütik (intrusion analyst). Kui traditsiooniliselt töötles sissetungianalüütik füüsiliste rünnakute andmeid, on tänapäeval kasvanud nõudlus küberturbeanalüütikute järele. Töötades individuaalselt või meeskonna osana, analüüsivad sissetungi analüütikud andmeid pahatahtlikele küberrünnakutele reageerimiseks ja süsteemide nõrkade kohtade tuvastamiseks. Sarnaselt sissetungianalüütikule tegeleb andmetega ka krüptoanalüütik. Krüptoanalüütik (cryptanalyst) hindab ja dekodeerib politsei, valitsusasutuste ja relvajõudude salajasi sõnumeid ja kodeerimissüsteeme. Samuti on ta spetsialiseerunud veebipanga, e-posti ja teiste internetipõhiste süsteemide kaitsmisele ning arendab tehnoloogiat mobiiltelefonide ja traadita võrkude kaitsmiseks häkkerite eest. [5] Sissetungianalüütiku ja krüptoanalüütiku eriala Eestis omandada ei saa, kuid see on üks võimalus end küberturbe valdkonnas rakendada.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.