Skip to content
Projektist
Projektist

Valdkonna kirjeldus

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni spetsialistide ametialasid iseloomustavad IKT-rollide profiilid, mis jagunevad viide gruppi: ärijuhtimine, disain/tootekujundus, tootearendus/teostamine, teenuse osutamine/tootmine ja lõpuks IT-põhiprotsesse toetavad teenused. [29] Esmapilgul võivad tunduda need profiilid kajastatud laiemalt, kui seda IKT-valdkond nõuaks, kuid selline jaotus iseloomustab just selle valdkonna suurt läbipõimumist ja mitme teise valdkonnaga ehk tegemist on ametialadega, kelle roll on oluline ka kõikide teiste inseneeria valdkondade puhul. Joonisel on kajastatud IKT rolliprofiilide struktuur, milles on näha juhtimise, planeerimise, arendamise, käitamise ja tugiprotsesside tasandid ja neile tasanditele vastavad ametid.

Jooniselt on näha, kuidas infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas on vajalik nii planeerimis-, juhtimis-, süsteemi nägemise ja tehniliste lahendust loomise oskused. Need oskused on olulised iga inseneri puhul, sest valdkondade põimumisel ei piisa enam üksnes oma kitsa eriala teadmistest. Üha tähtsam on nn suure pildi nägemise ja planeerimise oskused. Valdkond sobib eelkõige neile, kes soovivad lahendusi luua, arendada ja arendusi juhtida ning ellu rakendada.

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.