Skip to content
Projektist
Projektist

Merendusspetsialist

Üle 90% kogu maailmas transporditavast kaubast veetakse meritsi. Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise eriala lõpetajad ongi need, kes korraldavad merenduse logistikat ning tarneahelat, teisisõnu juhivad ja planeerivad kaubavedusid merel. Need erialad õpetavad nägema merendust kui süsteemi, millega on seotud paljud teised valdkonnad. Merenduse valdkonna spetsialiste vajavad lisaks eraettevõtetele ka riigi institutsioonid (näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Veeteede Amet jt). [86]

Lisaks mereveondusele ja sadamatetöö korraldamisele on võimalik Eestis õppida ka veeteede haldamist ja ohutuse korraldamist. Sellisel juhul on tulevikuks veeteede projekteerimine ja märgistamine, mereuuringute tegemine ja merekaartide koostamine ning võimalikud ametid näiteks veeteede projekteerija, hüdrograaf, merekartograaf, laevateede projekteerija, geoinformaatika spetsialist, navigatsiooniseadmete spetsialist. Nimetatud ameteid võib inseneeria puu struktuuri kontekstis jaotada ka teiste valdkondade alla, kuid merendusel on suur roll ka logistikas. [87]

Mereakadeemias laevajuhi eriala lõpetajal on võimalik tööle asuda tüürimehena kõikidel maailmamerel seilavatel laevadel. Laevamehaaniku eriala lõpetajal ootab vastavalt spetsialiseerumisele positsioon mehaanikuna või elektrimehaanikuna. Õpinguid saab edukalt jätkata Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroonika erialal. Kuressaares TTÜ Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskuses on võimalik õppida väikelaevaehitust, mis annab vajalikud teadmised, et töötada väikelaevaehituse insenerina, laevade projekteerijana või jätkata õpinguid välismaal.

Merenduse erialal on võimalik omandada laialdasemad teadmised ning asuda tööle merenduse valdkonna juhtivatel positsioonidel. Näiteks on Eesti Mereakadeemias magistriõppes võimalik valida kahe õppesuuna vahel: spetsialiseeruda meretranspordi juhtimisele (meretranspordi juht) või laevade tehnilisele spetsifikatsioonile (laevatehnik). Merenduse magistrantuuris saadakse ülevaade mereõigusest kuni sadamate ekspluatatsioonini ning suur osakaal on ettevõtluse, äri- ning finantsjuhtimise ainetel. Lõpetajal on vajalikud oskused kasvõi laevandusfirma juhtimiseks. [88]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.