Skip to content
Projektist
Projektist

Valdkonna kirjeldus

Tehnika, tootmise ja töötlemise valdkonna õpe on seotud eelkõige tehniliste teadmistega. See tähendab, et antud valdkonnas ameti omandamiseks on vajalik huvi tehnika ja töötlemise vastu. Valdkond on väga laiaulatuslik, mistõttu on ametivalikuid palju. Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja suurusest kuuluvad tehnika, töötlemise ja tootmise valdkonda erineva ettevalmistuse ja töökohustustega spetsialistid (konstruktorid, tehnoloogid, projekteerijad, mehhatroonika-, mehaanika-, automaatika-, tehnoloogia-, tootmissüsteemide, CAD/CAM-16, arendus-, hooldus-, laeva-, keevitus-, kvaliteedi-, robootika- jt insenerid). [56]
Tootmise ja töötlemise valdkonna osa on masina- ja metallitööstus, mis vajab juhte ja spetsialiste, kes tunnevad hästi erialaseid IKT-lahendusi, oskavad neid rakendada, mõistavad tootmise tervikprotsesse ning kellel on hea keelte-, analüüsi- ja suhtlemisoskus. Töötamine mehaanika, elektroonika ja infotehnoloogia valdkonna puutealal eeldab komplekssete kutseoskuste olemasolu või kitsamat spetsialiseerumist. Sidusvaldkondade spetsialistide tööülesanded võivad osaliselt kattuda, ning see teebki valdkonna interdistsiplinaarseks ja laiahaardeliseks. [56] Tehnika, tootmine ja töötlemine on seotud paljude valdkondadega, mille puhul ei osata sidusust sageli esmapilgul hoomata, näiteks on valdkond seotud muuhulgas ka bioloogiaga.

Viited

  • 56:

    Johandi, Mare; Ploompuu, Triin, Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ, „Miks õppida tehnika, tootmise ja töötlemise erialasid?“ , intervjuu 30.04.2020.

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.