Skip to content
Projektist
Projektist

Keemiainsener

Enamik meie igapäevaelus kasutatavaid materjale, sealhulgas kütused, ravimid, toiduained ja olmekemikaalid, on tänapäeval vähemal või suuremal määral seotud keemiatööstusega. Keemiatehnoloogia on üldistatult öeldes keemia- ja tehnikateadmiste rakendamine selleks, et tööstuslikult toota kõike seda, ilma milleta ei saa eksisteerida 21. sajandi ühiskond – kütuseid, toidukonservante, nanomaterjale, polümeere, nüüdisaegseid ehitusmaterjale, ravimeid jne.

Keemiainsener kavandab ja rakendab keemiatehnoloogiat, et arendada kütuseid, toiduainetööstust, materjale, ravimeid jms. Tema töö on tihedalt läbi põimitud tootmise ja tööstusega, mille tugi on keemiainseneri tegevus. Maailmas üha enam tähtsustub roheline mõtteviis, mis mängib rolli ka keemiainseneride töös. Rohelised keemiatehnoloogiad aitavad ennetada keskkonna saastamist, sünteesida biolagunevaid aineid või keskkonnahoidlikke materjale. Laiapõhjaline keemiaalane baasharidus koos praktilise erialase ettevalmistusega võimaldab edukalt töötada nii keemiaettevõtetes, uurimislaborites kui ka keemiatooteid arendatavates firmades. [28]

Üks keemiainseneri ameteid on kosmeetikakeemik (cosmetic development chemist), keda vajavad paljud ettevõtted. Nad panustavad näiteks koostise valemite loomisele, toodete analüüsi, kvaliteedi kontrollimisse või orgaanikale spetsialiseerumisse. [5] See amet eeldab keemiainseneri spetsialiseerumist kosmeetikatoodete arendamisele. Kui arvestada ilukaupade turu laiaulatuslikkust, on tegu maailma mastaabis olulise ja perspektiivika ametiga. Kosmeetikakeemiku ametit ei leia Eestis õpetatavate erialade hulgast.

Samuti on üks keemiainseneride valdkonda kuuluvaid ameteid on ravimiarendaja (drug designer), kes koostöös teadlastega töötab välja ja katsetab uusi ravimeid. [5]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.