Skip to content
Projektist
Projektist

Tarkvara arendamisega seotud insenerid

Tarkvaraarenduse inseneri töö on selgitada välja kliendi vajadused ning koostöös kliendiga luua töötav ja väärtust loov tarkvarasüsteem. Ta tagab tarkvara vajaliku kvaliteedi, kasutades parimaid praktikaid, standardeid ja pidades silmas tehtavate kulutuste optimaalsust ning osaledes väljatöötatud lahenduse juurutamisel. Tarkvaraarenduse insener valib sobivad vahendid ja viisid ülesande olemuse järgi ning mõistab loodava lahenduse konteksti. Ta hindab olemasolevat info-/tarkvarasüsteemi ja näeb selle täiendamise võimalusi tarkvara elutsükli kontekstis, hoides lahendusi võimalikult lihtsana. Ta osaleb meeskonna töös ja võtab selles sobiva, sageli ka liidri rolli, kaasates koostööpartnereid kõigilt tasanditelt. Tarkvaraarenduse insener mõistab infotehnoloogia põhimõtteid, ettevõtluse ja juhtimise aluseid, on kursis infotehnoloogia arengusuundade ja nende mõjuga organisatsioonile ning osaleb aktiivselt nende juurutamisel. Samuti hindab ta loodavate lahenduste või lahenduste osade tootestamise võimalusi ja vajaduse korral projekteerib toote. [34]

Programmeerija peab oskama luua seoseid, kuivõrd programmid ei sünni mitte arvutis, vaid tema peas ning ta lihtsalt jäädvustab need arvutisse. Heal programmeerijal peab olema tugev loogiline mõtlemine. Olgugi et hea loogik on suure tõenäosusega ka hea matemaatik, ei ole matemaatika valdamine heaks programmeerijaks saamise eeldus. Kindlasti peab programmeerija olema punktuaalne, et vältida vigade teket. Programmeerija ülesandeid täitvate positsioonide puhul on ametinimetustena kasutusel ka tarkvaraarendaja, tarkvarainsener, tarkvaraarhitekt, kasutajaliidese spetsialist. [35]

Süsteemiarhitekt koostab tehnoloogilisi valikuid tehes plaani ja vaatab, et kõik selle järgi tegutseksid ning „maja“ valmiks. Tema vastutab esmaste ja põhimõtteliste tehnoloogiliste otsuste eest: milliseid platvorme ja tarkvara kasutada. Ta teab, mis jupid on olemas, kus need paiknevad ja kuidas omavahel suhtlevad. [36]

IT-testija on lõputu vigade otsija. Tema ülesanne on uusi tooteid põhjalik testida, et tagada nende töötamine, nagu need on ette nähtud ja tuvastada kõik nõrgad küljed või valukohad, mis võivad tarkvara tõrke põhjustada. Testija kaasatakse igasse tarkvaraprojekti kohe alguses, kuivõrd ta peab aru saama, mida klient tahab ning kuidas planeeritud soov lahendada. Testija töös on palju suhtlemist projektijuhtide, arendajate ja analüütikutega, kellele on vaja lõputult küsimusi esitada. Testimise käigus leitud vigadest tuleb teatada, tekkinud ebakõlad välja selgitada ja otsustada, kas arendus on valmis või mitte. [37] Ametinimetusena on kasutusel ka testiinsener, testimise spetsialist, kvaliteedi tagamise spetsialist, analüütik-testija.

IT-kliendihaldur aitab kliendil aru saada, milles võib probleem esineda, kuidas seda lahendada ning selgitab, kuidas uute tehnoloogiate kasutuselevõtt võib kliendi ettevõttele kasu tuua. Kliendihalduri suurim ülesanne on luua kliendiga usalduslik suhe, kus koostöös leitakse parim lahendus. IT-kliendihalduri ametioskusi saad omandada lisaks kõrghariduses õppimisele ka täienduskoolitustel ja elukestva õppe osana. Kliendihalduriks olemise parim eeldus on kas müügitöö või IT tasemeharidus. [38]

Kasutajamugavuse spetsialist tegutseb, et mõista, mida veebilehe või äpi kasutaja tegelikult vajab. Ta uurib välja, mis oleks kasutaja jaoks parim lahendus, ning analüüsib, milliseid probleeme võib veebilehte või rakendust kasutades tekkida. Selle info saamiseks tuleb kasutajatega suhelda ning loodavaid lahendusi testida. Ettevõtted on hakanud mõistma, et toote edukus sõltubki sellest, kas tulevastel klientidel on seda mugav kasutada. Kasutajamugavuse spetsialist on oluline osa meeskonnast näiteks IT-, veebi-, turundusagentuurides, idufirmades ja teistes ettevõtetes, mis tegelevad kasutajakesksete lahenduste loomisega. [39]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.