Skip to content
Projektist
Projektist

Veebiarendaja, multimeediaspetsialist

Veebiarendaja  ja  multimeediaspetsialist on tõlgid, kes töötavad disaini ja koodiga. Veebiarendaja ülesanne on luua ja kokku sobitada digitehnoloogia võimalused audio-, foto-, graafika- ja videolahendustega. Selle töö juures on kõige põnevam see, et tulemust näeb kohe. Veebiarendaja on nõutud ja hinnatud igas multimeediatooteid ja -teenuseid pakkuvas ning kasutavas ettevõtetes nii era- kui ka avalikus sektoris (näiteks audiovisuaalse meedia tootjad, kirjastused, reklaamiagentuurid, telejaamad jpm). Tegutseda võib nii turundus-, veebi-, IT-agentuuri või mõne muu ettevõtte hingekirjas kui ka vabakutselisena. [54] Erinevates valdkondades kasutatakse selle positsiooni kohta paljusid ametinimetusi nagu näiteks front-end-veebiarendaja, kasutajatoe disainer, veebi- ja multimeediaekspert, digitaalmeedia arendaja, multimeedia disainer, multimeediaarendaja, arvutigraafik, animaator, kujundaja jne.

Multimeediaspetsialisti tööpõld on väga lai ja eripalgeline, nt võib ta koos disaineritega äppe luua või veebilehekülgi selliselt üles ehitada, et neid oleks võimalikult mugav kasutada. Ta puutub tihedalt kokku nii IT tehnilise poolega (struktuuride loomisel), disainiga (kujundamisel) kui ka turundusega, sest tihtipeale on just tema ülesanne aidata viia olulised sõnumid tarbijate ja tavakasutajateni. Multimeediaspetsialist teeb tihedat koostööd nii programmeerija (backend-arendaja) kui ka disaineriga, samuti suhtleb ta klientide (nt kodulehekülje tellija) ja veebiliideste kasutajatega, et luua lahendusi, mis oleksid mugavad, kõiki pooli rahuldavad ja visuaalselt atraktiivsed. [55]

Heliefektide insener (sound effects engineer) seadistab, paigaldab ja kasutab elektroonilisi seadmeid muusika, kõne või heliefektide loomiseks, võimendamiseks või salvestamiseks. See võib hõlmata heliefekte filmidele, heliribade segamist ööklubi jaoks või heliseadmete seadistamist reaalajas toimuva etenduse jaoks. [5] Eriala omandamise võimalust Eestis praegu ei ole.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.