Skip to content
Projektist
Projektist

Tarneahelajuht

Tarneahelajuht tagab oma tegevusega ettevõtte tarneahelate efektiivse toimimise. Tarneahelajuht juhib ning arendab hanke-, ostu- ja logistika- (transport, ladu, jaotus) protsesse ning tarnija suhteid. Ta vastutab materjalide ja teenuste jätkusuutliku tõrgeteta tarnete eest, loob tarnijate võrgustikke kaupade, materjalide, seadmete ja teenuste saadavuse kindlustamiseks, et tagada ettevõtte tegevus kokkulepitud klienditeeninduse tasemel. Tarneahelajuht teeb tihedat koostööd müügi-, finants-, tehnika-, tootearenduse, tootmise ja kvaliteedijuhtimise jt sidusalade spetsialistide ja juhtidega. Tarneahelajuht töötab iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades, vastutades meeskondade strateegilise tegutsemise eest. [81]

Hankejuhi töö eesmärk on kindlustada tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtteid ja avaliku sektori asutusi vajalike seadmete, materjalide, toodete, kaupade ja teenustega. Hankejuht korraldab oma meeskonnaga sise- ja välisklientide vajadustest ning ettevõtte ärihuvidest lähtuvat hanke- ja ostutegevust kaubanduse, teeninduse, tootmise ja töötlemisega seotud valdkondades (toidu- ja joogitööstuse, puidutöötlemise, saetööstuse, mööbli tootmise, rõiva-, tekstiili-, metalli-, plasti-, elektroonika-, keemia- ja trükitööstuse jm ettevõtetes). Hankejuht otsib ja valib tarnijad ning tegeleb hinnalepetega, tema ülesanne on seostada hanke- ja ostutegevust ning meetodeid ja analüüsida nende pikemaajalisi tagajärgi. Hankejuht töötab iseseisvalt ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest. [82]

Ettevõtte toimimiseks on väga oluline ostutegevus. Ostujuhi töö on tagada, et ettevõttel oleks õigel ajal ja kohas, õiges koguses ja kvaliteedis materjale ja komponente, mida ettevõtte kasutab tootmisprotsessis või edasimüügiks. Ostutegevus jaguneb kaheks osaks: hankimine ja ostmine. Hankimine seisneb tarnijate leidmises ja lõppeb ostulepingu sõlmimisega. Ostmine seisneb kaupade ja teenuste soetamises vastavalt ostulepingu tingimustele ja ettevõtte vajadusele. Ostujuhil on suurem mõju kogu ettevõtte majandustulemustele kui müügijuhil, kuna ostuga säästetud iga euro suurendab täpselt sama palju kogu ettevõtte kasumit. Müügijuhil on müügi abil samaväärselt kasumi suurenemist tunduvalt keerukam saavutada. [83] Sageli ühendatakse ettevõtetes ostu- ja müügijuhi tööülesanded, see võimaldab selle positsiooni töötajal tagada nii ostu- kui ka müügitegevus, mis käivad tarneahelates kombineeritult koos. Sellisel juhul on ametinimetus ostu-müügijuht.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.