Skip to content
Projektist
Projektist

Mehaanika- ja tööstusautomaatikainsener

Mehaanikainsener on spetsialist, kellel on teadmised ja oskused määratleda erinevaid insener-tehnilisi ülesandeid ja leida neile lahendused, mis on majanduslikult põhjendatud ning keskkonnasäästlikud. Põhilised probleemid, mida mehaanikainsener lahendab, on seotud n-ö käega katsutavate toodete ja lahenduste loomise või nende tootmisega. Mehaanikainsener aitab ellu viia ideid, mis võimaldavad arendada tööstust ja toomist ning teisi valdkondi. Mehaanikainsener on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega. [60] Seega on mehaanikainsenerile lisaks põhjalikele erialateadmistele ja huvile vajalik ka meeskonnatöö oskus.

Mehaanikainsener-mehhatroonik on mehaanikaspetsialisti, kes on spetsialiseerunud peenmehaanikale. Tema ülesanne on aparaatide, mõõtetehnika, masinaelementide konstrueerimine – tänapäeva intelligentsete masinate ja seadmete loomine. Mehhatroonika rakendusteks on kiiresti arenevad robotid, arvutiga juhitavad seadmed jpm. Mehaanikainseneride põhilised tegevusalad on tehniliste süsteemide loomine, tootearendus ja tootmistegevus, juhtimine ja korraldamine ja rakendusuuringud. Mehaaniliste vahendite arendamine on keeruline protsess, mistõttu spetsialiseeruvad insenerid toote konstruktoriks, tehnoloogiks või katsetajaks. Selleks, et konstrueerida mõnda toodet või masinat, on kõigepealt vaja püstitada tehniline eesmärk, teha uuringuid, eeltööd ja teada, mida tuleb luua, täiendada või muuta. Seejärel tehakse joonised, mille järgi ehitatakse uue toote mudel. Kõiki uuendusi uuritakse ja katsetatakse põhjalikult. Mehaanilised vahendid peavad olema töökindlad, ergonoomilised, ohutud, hea disainiga ja vastama tänapäevastele nõudmistele. Kui katsetamine on edukalt läbitud, läheb toode koostöös teiste erialade spetsialisti­dega tootmisse. Mehaanikainsener spetsialiseerub tavaliselt mõne kindla toote või valdkonna arendusele. [61]

Tööstusautomaatika valdkonna insener loob, hooldab ja arendab automaatikasüsteeme. Need on keskkonnaga vahetult seotud tark- ja riistvara komplektid, mida kasutatakse tehnoloogiliste protsesside toimimise juhtimiseks ja kontrollimiseks ettenähtud töörežiimides ilma inimese otsese osalemiseta. Automaatikainsener tegutseb tööstus-, tootmis- ja ehitusettevõtetes ning tehastes, laborites, projekt- ja inseneribüroodes, õppe- ja teadusasutustes. Ta spetsialiseerub tööstus- ja tootmise või ehitiste tehnosüsteemide tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisele ning vähemalt ühele kitsamale ametialale järgmiste hulgast: projekteerimine, süsteemide ehitus, süsteemide tööshoid ja hooldus, teadustöö ja insenerikoolitus või arendustegevus. Automaatikainsenerid töötavad interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride, tehnoloogiainseneride jt spetsialistidega. [62]

Kosmosestruktuuride insener (space structures engineer) konstrueerib kosmosetööstusele seadmeid, näiteks stardipatju, süstikuid ja kosmosejaamasid. Neil on põhiroll riskide tuvastamisel (nt päikesetormid) ning seadmete ja meeskondade turvalisuse tagamisel. [5]

Krüogeenikainsener (cryogenics engineer) leiab teadusprobleemidele lahendusi väga madalatel temperatuuridel vedelate gaaside ja materjalidega töötades. Lisaks kosmose- ja teadusprojektidega töötamisele on tema töö oluline paljudes valdkondades, sealhulgas näiteks toidu ladustamises, vähiravis, energeetikas ja telekommunikatsioonis. [5]

Kiirguskaitsja (radiation protector) on teadlane ja tehnik, kes tegutseb, et kaitsta inimesi ja keskkonda kiirguse kahjulike mõjude eest. Tema töö võib hõlmata töökeskkonna kiirguskaitset (kaitsta neid, kes töö käigus puutuvad kiirgusega kokku), aga ka näiteks diagnoosimise või ravi osana kiirgusega kokkupuutuvate patsientide kaitset ja avalikkuse kaitset. [5]
Eestis ei ole võimalik kosmosestruktuuride inseneri, krüogeenikainseneri ega kiirguskaitsja eriala õppida ning ei ole ka vastavaid kutsestandardeid.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.