Skip to content
Projektist
Projektist

Liikuvusinsener

Liikuvusinsener töötab liiklus- ja liikuvuse planeerimisega seotud ametikohadel. Näiteks peab ta saama aru, kes-kuhu-miks-kuidas liigub ehk milline on inimeste liikuvus ja tajuma selle muutusi ajas. Ta tegeleb erinevate liikumisviisidega (jalgsi, jalgrattaga, autoga, rongiga, lennukiga jne liikumisega) pannes need koos toimima selliselt, et oleks tagatud nii inimese kui ka ümbritseva keskkonna huvid. Tasakaalu leidmine inimeste liikumisvajaduste ja -soovide ning keskkonnamõjude vahel on inseneri töö juures liikuvuslahendusi otsides, leides ja arendades aina olulisem. Liikuvusinseneril tuleb orienteeruda infotehnoloogias ja tehnoloogilistes lahendustes ning osata neid kasutades siduda ühtseks tervikuks tark sõiduk ja tark taristu. [76]

Inimeste liikumisvajadus pidevalt kasvab, seega suureneb ka töö maht ja toimub kiire areng liikuvuse valdkonnas, mille spetsialiste ei ole Eesti või Euroopas väga palju. Liikuvusinsenerina on võimalik leida tööd näiteks linnaruumis liikuvuse ja liikluse planeerimisel ehk linnaliikluse planeerijana, kavandada transpordisüsteeme ehk transpordisüsteemide insenerina, arendada tarka ehk intelligentset transpordisüsteemi ning leida tehnoloogilisi lahendusi, mis oleks ka keskkonnasäästlikud. Liikuvusinseneri õppe läbinuna on võimalik töötada nii kitsama valdkonna transpordi- ja liikluskorraldajana (nt linnaruumis transpordiühenduste planeerimine) kui ka valdkonna laiema juhina (nt Euroopa Liidu transpordi- ja liikuvuskorralduse komisjonides).

Liikuvusinsenerid puutuvad oma töös kokku mitmesuguste ülesannetega. Näiteks peavad nad olema võimelised leidma vastused sellistele küsimustele [76]:

  • Sa astud täna hommikul kl 9.00 Kuressaares oma kodu uksest välja ja pead olema homme kl 19.00 Ateenas. Sul ei ole autot ja Sa pead kohale jõudmiseks kasutama erinevaid transpordilahendusi. Nüüd tuleb lahendada terve hulk küsimusi: kuidas, kus, millega ja millal?
  • Sul on kodus garaažis isejuhtiv sõiduauto. Elad Tallinnast 25 km kaugusel ja töötad kesklinnas, Sinu noorem laps käib Mustamäel lasteaias ja vanem laps Õismäel koolis. Sinu sõiduk peab hommikul viima Sinu lapsed lasteaeda ja kooli ning Sinu tööle. Õhtul toimub kõik vastupidises järjekorras. Kas ja kuidas suudab Sinu sõiduk ja taristu (liikluskeskkond) omavahel koostööd teha, et kõik sujuks tõrgeteta?
  • Sinu vanavanemad elavad maal talus, mõlemad on juba eakad inimesed ja ise enam autoga ei sõida. Samas on vaja neil aeg-ajalt käia 30 km eemal asuvas väikelinnas (poes, apteegis, arsti juures jne). Sinul autot ei ole ja pealgi elavad nad Sinust päris kaugel, nii et Sina neid transportida paraku ei saa. Millised oleksid Sinu vanavanemate liikuvusvajadust rahuldavad lahendused?
  • Tallinn-Helsingi-Tallinn: laev, sild, tunnel, droon, lennuk, helikopter, hüperloop …. Mis oleks mõistlik ja seejuures odav, kiire, ohutu jne? Kas on veel mingeid võimalusi, kuidas inimesi (ja kas asju) ruumis ümber paigutada?

Liikuvusinseneri töö on suures osas orienteeritud kasutajale: oluline ei ole siin ainult infrastruktuuri rajamine, vaid ka kõikidele kasutajatele liikuvusvõimaluste loomine. Liikuvusinsenerid töötavad nii avalikus kui erasektoris. Liikuvusinseneride kutsed:
Liikuvusinsener, tase 6
Liikuvusinsener, tase 7
6. taseme liikuvusinsener valmistab ette liikuvuslahendusi ning korraldab nende elluviimist ja hindamist suheldes erinevate huvigruppide esindajatega. Tal on valmisolek töötada keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning langetada otsuseid olemasoleva info alusel, et hinnata tegevuste võimalike tagajärgede koosmõju liikuvusele, (linna)ruumile ja erinevate kasutajagruppidele.
7. taseme liikuvusinsener on meeskonna juht, kes planeerib liikuvuslahendusi ja juhib nende elluviimist, arvestades maakasutuse ja liikuvuse mõjuritega.
Tööprotsessi käigus teeb ta koostööd erinevate huvigruppide esindajatega ja suhtleb avalikkusega.
Ta töötab keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab meeskondade strateegilise tegutsemise eest.
Töö eeldab tegevuste algatamist, sh uuenduslikku käsitlust nõudvate metoodikate, meetodite ja tehnoloogiate kasutusele võtmist ning nende lühi- ja pikemaajaliste tagajärgede analüüsimist ja hindamist.

Nutilinnaspetsialist (smart cities specialist) aitab nutikat tehnoloogiat ja andmeanalüüsi kasutades maksimeerida (linna)kodanike elukvaliteeti, panustada majanduskasvu, parandada energiakasutust ja liikluse juhtimissüsteeme ning tegeleda keskkonnaprobleemidega. [5]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.