Skip to content
Projektist
Projektist

Laevaehitusinsener

Laevaehitusinsener disainib ja arendab laevu ja ujuvkonstruktsioone, arvestades nende funktsiooni ja toimimiskeskkonda. Selleks tuleb laevaehitusinseneril mõista laeva funktsionaalsusest ja töökeskkonnast tulenevaid piiranguid ja laevale mõjuvaid koormusi; võtta arvesse laeva ujuvuse ja püstuvuse tegureid; hinnata kasutatavate põhimaterjalide ja konstruktsioonide tugevust ning kaalu; planeerida vajalik seadmestik, jõuallikad ja konstruktsioonid.  Laevaehitusinsener peab mõistma nii laeva juhtimissüsteeme kui ka neid süsteeme, mille abil laev oma funktsioone täidab. Seejuures tuleb juba laeva projekteerimisprotsessis arvestada ka ehitus- ja tootmistehnoloogilisi võimalusi ja piiranguid. Kuna laevad arenevad järjest autonoomsemaks, esitab kaasaegne laevaehitus insenerile täiendavaid väljakutseid ka automaatika, mehhatroonika ja IKT valdkonnas.

Laevaehitusinsenerina töötamiseks vajalike üldoskuste hulka kuuluvad lahutamatult projektijuhtimine ja eelarvestamine. Ühtegi laeva ei ole võimalik luua individuaalprojektina, laevaehitus on interdistsiplinaarne ja kõrge rahvusvahelistumise astmega valdkond. Seetõttu on möödapääsmatud ka võõrkeelte oskus ja väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus. Isikuomaduste poolest esitab laevaehituse inseneri kutse küllalt vastuolulisi nõudmisi – tuleb olla ühekorraga nii loominguline kui ka detailitäpne; paindlik ja konservatiivne.

Laevaehitusinsenerid on kõrgharidusega spetsialistid, kes töötavad meretööstusega seotud laevatehastes, inseneribüroodes või omavad erapraksist ja teevad koostööd mitmete erinevate ettevõtete ja kaubamärgiomanikega.  Laevaehitusinseneril on üldjuhul spetsiifiline haridus – kas rakenduskõrghariduse diplom laevaehituses ja meretehnikas või erialane magistrikraad.

Noori laevaehitusinsenere ootavad tööle Eesti meretööstusettevõtted (nt BLRT Grupp, Baltic Workboats, Tallink, TS Laevad, LTH Baas, SRC Grupp, Gettone, Luksusjaht, Alunaut, Saare Yachts, MEC Insenerilahendused, Foreship), klassiühingud, Veeteede Amet jt. Laevaehitusharidus on suhteliselt universaalne ja kes on selle omandanud, saab edukalt hakkama ka muudes tööstuse või meretööstusega seotud valdkondades, näiteks meretuuleparkide, tarkade merepoide jm vesiehitiste arenduses. Lisaks Eesti ettevõtetele on laevaehitajal lihtne leida tööd rahvusvahelistes ettevõtetes üle maailma.

Laevaehitusinsenerid töötavad üldjuhul järgmistel ametikohtadel: laevaehitusinsener, mehaanikainsener,  laevasüsteemide insener, laeva insener-tehnoloog, laeva insener-konstruktor, tugevusarvestaja-insener, laeva automaatikasüsteemide insener, koosteinsener, laevade mehhatroonik, laeva elektromehaanik, laeva sisetööde insener, komposiitmaterjalide insener, hankija, projektijuht, müügijuht, kvaliteedijuht.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.